Kitap Bölümleri

  • YENİOCAK (2017) - “TBK m. 511 Şerhi”, Vekâlet Sözleşmeleri Kısa Şerhi, Ed. Hakan Tokbaş, Aristo Yayınevi, İstanbul, 2017
  • YENİOCAK (2016) - “Konut Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları Açısından Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi”, Konut Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları, Ed. Hakan Tokbaş- Ali Suphi Kurşun, Aristo Yayınevi, İstanbul, 2016