Pratik Bilgiler

(Bilgi paylaşımlarımızı @sozlesmeakademisi sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.)

⁉️ Sözleşme imzalanırken dikkat edilmesi gereken üç basit uygulama !?


➡️  Sözleşmeyi imzalayacak kişinin adını bilgisayarda yazmak yerine imza atacak kişiye adını el yazısıyla yazdırmak tercih edilmelidir!

Bu sayede, imza dışında o kişiye ait el yazısı örneği de alınmış olur. İmza inkarı hâlinde, bu el yazısı örneği kolaylık sağlar!

➡️  Matbu olarak hazırlanıp kullanılan sözleşmeler müşteriye imzalatılmadan önce, sözleşmenin içerdiği önemli kurallarla, özellikle müşterinin aleyhine olan hususlarla ilgili uyarı niteliğinde bir bilgi formu hazırlanmalı ve sözleşmeden ayrı olarak müşteriye imzalatılmalıdır!

Aksi hâlde, açılacak bir davayla, sözleşmenin içeriğiyle ilgili bilgi verilmediği, uyarı yapılmadığı ileri sürülerek, müşteri aleyhine olan bazı maddelerin sözleşmeden çıkarılması sağlanabilir!

➡️  Sözleşmeyi bir şirketi temsilen imzalayacak kişinin;

✔️ şirketi tek başına temsile yetkili olduğu,

✔️ sözleşmenin, konusu ve bedeli itibariyle temsil yetkisinin kapsamında olduğu ve

✔️ temsil yetkisinin süresinin devam ettiği

imza sirkülerinden ve ilgili ticaret odası kayıtlarından kontrol edilmelidir!

#YeniocakSözleşmeAkademisi
#SözleşmeAtölyesi
#2dakikadasözleşme
#Sözleşme

⁉️ Tüketicilerin kolay düştüğü tuzak:
Değişim ya da iade yerine, farkında olmadan ‘onarım’ talebinde bulunmak!

❗️ Onarım tuzağına dikkat !

ℹ️  Özellikle, yetkili servislerde imzalatılan formlarda, tüketicinin "önce onarım" istediğine dair bir ibare olmamasına dikkat edilmelidir. Çünkü tüketici, her durumda önce mutlaka onarım seçeneğini kullanmak zorunda değildir.

ℹ️  Fakat formda ne yazdığını okuma, okunsa bile formda değişiklik yapma imkânı çoğu zaman bulunamaz.

❗️ İmza atılırken ne yapmalı?

➡️  O yüzden, formun altına imza atılırken imzanın yanına "iade istiyorum" ya da "değişim istiyorum" gibi bir ibare yazılması, asıl kullanılmak istenilen talep hakkını satıcıya beyan etmiş olma ve sonradan dava aşamasında bunu ispat edebilme bakımından oldukça önemli ve pratik bir hukuki çözüm olacaktır.

#yeniocaksözleşmeakademisi
#sözleşmeatölyesi

#tüketici
#tüketicihakları
#hukuk

!? Faturaya sekiz gün içinde itiraz edilmezse fatura içeriği kabul edilmiş olur!
Peki, faturaya yazılan temerrüt faizi ya da cezai şart kayıtları da kabul edilmiş olur mu?
 
❗️ Kanun’a göre, kendisine gönderilen faturaya 8 gün içinde itiraz etmeyen kişi, faturanın içeriğini kabul etmiş olur (TTK 21/2).

?‍⚖️   Konuyla ilgili yerleşik yargı uygulamasına göre;

gönderilen faturaya sekiz gün içinde itiraz edilmediği için kabul edilmiş sayılan içerik, faturanın zorunlu unsurlarıyla sınırlıdır! Örneğin, satılan mal ya da hizmet, bedel, tarih gibi...

ℹ️  Ancak, taraflar arasında bu yönde bir sözleşme olmadığı hâlde, gönderen tarafından faturaya eklenmiş faiz, vade farkı, cezai şart gibi kayıtlar, faturaya itiraz edilmese dahi kabul edilmiş sayılmaz...

(YİBK, 27.06.2003, 2001/1, 2003/1)

#2dakikadahukuk
#2dakikadasözleşme
#SözleşmeAtölyesi
#Fatura
#hukuk