Makaleler

 • YENİOCAK (2015) - “AB Adalet Divanı’nın 15.01.2015 Tarihli Kararı Işığında Avukatlık Sözleşmesinin Bir Tüketici İşlemi Olup Olamayacağı Sorunu”, Terazi Hukuk Dergisi, S. 110
 • YENİOCAK (2014) - “Çocuğun Vasiyetname Yoluyla Tanınması”, Terazi Hukuk Dergisi, S. 100
 • YENİOCAK (2013) - “Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Genel İşlem Koşullarının Yargısal Denetimi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 107
 • YENİOCAK (2015) - “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Göre Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinin Şekli” Terazi Hukuk Dergisi, S. 102
 • YENİOCAK (2015) – “Borçlar Hukuku Uygulamamız Açısından 2014’e Genel Bakış”, Güncel Hukuk Dergisi (2015/1) 
 • YENİOCAK (2013) – “Yeni Ticaret Kanunu'nun Mal ve Hizmet Tedarik Sözleşmelerine Müdahalesi”, Güncel Hukuk Dergisi (2013/7) 
 • YENİOCAK (2009) – “Gayrimenkul Tellallığı (Taşınmaz Simsarlığı) Sözleşmesinde Tellallık Ücreti”, İstanbul Barosu Dergisi, 83(6)
 • YENİOCAK (2017) - “Havayolu Taşımacılığında Overbook (Fazla Bilet Satışı)”, 7. Tüketici Hukuku Kongresi, Kasım 2017, İstanbul
 • YENİOCAK (2016) - “Ayıplı Otomobil Alan Tüketicinin Seçimlik Haklarına İlişkin Yargıtay Uygulamaları”, 6. Tüketici Hukuku Kongresi, Kasım 2016, İstanbul
 • YENİOCAK (2015) - “Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmelerinde Mülkiyet Hakkını Sınırlandıran Haksız Şart Uygulamaları”, 5. Tüketici Hukuku Kongresi, Kasım 2015, İstanbul
 • YENİOCAK (2014) - “Genel İşlem Koşullarına İlişkin Yeni Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi”, Ed. Umut Yeniocak, Yeni Kanunlara İlişkin İlk Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi (TBK - TTK - HMK), İstanbul,, 2014
 • YENİOCAK (2012) - “Türk Borçlar Kanunu m. 20-25 Hükümlerinin Değerlendirilmesi”, İzmir Barosu - Borçlar Kanunu’na Getirilen Yenilikler, İzmir Barosu Dergisi, Özel Sayı, İzmir, Mayıs 2012 
 • YENİOCAK (2012) - “Genel işlem Koşulları”, İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi – Cumartesi Forumları 5, İstanbul, 2013