Kitaplar

  • Gelir Paylaşımına Dayalı İnşaat Sözleşmesi - (2. Baskı) 2014 
  • Türk Borçlar Kanunu’nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler – Genel Hükümler - (2. Baskı) 2013 
  • Anonim ve Limitet Şirket Hisselerinin Haczi – 2009