Uzman Görüşü

Sözleşme Akademisi, sözleşme kaynaklı uyuşmazlıklar sebebiyle açılan ve tarafı olduğunuz dava dosyasında ileri sürdüğünüz iddialarınızı destekleyecek nitelikte, HMK 293 anlamında uzman görüşü içeren rapor (mütalaa) hazırlama hizmeti vermektedir.

Ayrıca, yönetici olarak şirketiniz hakkında alacağınız kritik kararlar öncesinde, muhtemel sorumluluk riskleriniz hakkında ya da davalarınızın hazırlık aşamasında ihtiyaç duyacağınız yönlendirmelerin, uyarıların ve risk analizlerinin yer aldığı, yazılı ve/veya sözlü özel raporların hazırlanması hizmetini de Sözleşme Akademisi’nden tedarik edebilirsiniz...

@sozlesmeakademisi