Bilirkişi Raporu - Mütalaa

Yeniocak Sözleşme Akademisi, sözleşme kaynaklı uyuşmazlıklar sebebiyle açılan ve tarafı olduğunuz dava dosyasında ileri sürdüğünüz iddialarınızı destekleyecek nitelikte, HMK 293 anlamında uzman görüşü içeren bilirkişi raporu (mütalaa) hazırlama hizmeti vermektedir.

Ayrıca, yönetici olarak şirketiniz hakkında alacağınız kritik kararlar öncesinde, muhtemel sorumluluk riskleriniz hakkında ya da davalarınızın hazırlık aşamasında ihtiyaç duyacağınız yönlendirmelerin, uyarıların ve risk analizlerinin yer aldığı, yazılı ve/veya sözlü özel raporların hazırlanması hizmetini de Yeniocak Sözleşme Akademisi’nden tedarik edebilirsiniz...

@sozlesmeakademisi